Geohücre

First Impressions Matter

First Impressions Matter

Trust The Grounds Guys professionals to take care of your
commercial or residential grounds

First Impressions Matter

First Impressions Matter

Trust The Grounds Guys professionals to take care of your
commercial or residential grounds


Geohücreli tutucu sistemler, içerisi zemin, kaya ya da betonla doldurulmuş üç boyutlu petek tarzı elamanlardır. Bu sistemler genellikle geohücre olarak adlandırılmakta olup, şerit şeklinde polimer tabakalardan ya da geotekstillerden üretilmekte olup, çaprazlama olarak yerleştirilmekte ve kesişim noktalarından birbirlerine sabitlenmektedirler. Bu Ģeritler çekildikleri zaman geniş bir petek seklinde
örtüye dönüşmektedir.

Geohücreler şev, kanal ya da zemin stabilizasyonunda gerekli olan bariyer ve koruma elamanı olarak kullanılmaktadırlar.