Geogrid

First Impressions Matter

First Impressions Matter

Trust The Grounds Guys professionals to take care of your
commercial or residential grounds


Yüksek deformasyon modüllü polimer malzemelerin hazırlanması için gerekli yöntemlerdeki gelişmeler sayesinde, özelikle de soğuk işleme yöntemindeki gelişmeler, bu malzemelerin donatı olarak kullanılmasını saglamıştır.

Günümüzde, geogridlerin en önemli kullanım alanları güçlendirmedir. Zeminlerin güçlendirilmesinde farklı birçok yöntem, malzeme ve yaklaşımlar olmasına karşın, geogridlerin bu alandaki kullanımlarıda hızla artmaktadır. Geogridlerin en önemli özelliği, delik/açıklık olarak adlandırılan, zeminin içinden geçmesine izin verecek kadar genişlikte, enlemesine ve boylamasına olan şeritler arasındaki boşluklardır.

Geogridlerin şeritlerinin dayanımları yanında, aynı zamanda bağlanma dayanımları da önemlidir. Geogridler, zemini deliklerinden geçmesine izin verdikleri için yükün uygulandığı boyuna şeritleri dik kesen enine şeritlerde bir pasif dayanım oluşur. Aynı zamanda geogrid’in zemine bağlanması da bu şeritler sayesinde olur.

Geogridlerin kullanım alanı;

 • Kaplamasız yollarda agreganın altında,
 • Tren yolu inşaatlarında balast tabakası altında,
 • Geçici inşaat alanlarının ya da sürşarj dolguların altında,
 • Toprak dolguların ve dolgu barajların güçlendirilmesinde,
 • Şev yenilmeleri ve heyelanlarının onarılmasında,
 • Duvar inşaatlarında gabion oluşumunda,
 • Erozyon kontrol yapılarında gabion oluşumunda,
 • Köprü kenar ayaklarında gabion oluşumunda,
 • Karstik alanların üzerinde esas donatı olarak,
 • Kazık temellerin baslıkları arasında donatı olarak,
 • Kırılmış yada çatlamış kayaların arasında köprü olarak,
 • Yumuşak zeminlerin üzerindeki dolgularda kaplama olarak,
 • Bataklık ve tundra üzerinde kaplama olarak,
 • İstinat duvarı yüzey panelleri için plak ankraj olarak,
 • Kaplamalarda asfalt donatısı olarak,
 • Ayrık kaya bölgelerinin güçlendirilmesinde,
 • Ayrık beton bölgelerinin güçlendirilmesinde,
 • Geotekstillerin arasında ara malzeme olarak,
 • Geomembranların arasında ara malzeme olarak,
 • Geotekstil ve geomembranın arasında ara malzeme olarak,
 • Yumuşak zeminlerin üzerinde esas donatı olarak,
 • Düşey genleşmenin olmasına izin verilen toprak dolguların güçlendirilmesinde,
 • Yatay genleĢmenin olmasına izin verilen toprak dolguların güçlendirilmesinde,
 • Toprak dolguların taşıma gücü için üç boyutlu kaplama olarak,

Yumuşak zeminlerin üzerinde bulunan toprak dolgular için üç boyutlu kaplama olarak.