Türkiye’deki Geogrid Üreticileri 

Toprağın yük taşıma kapasitesini iyileştirmenin farklı yolları vardır. Toprak özelliklerini iyileştirmek için sazların, samanların ayrı bir tabaka olarak kullanımından, günümüzün yaygın kum-çakıl karışımları şeklinde geogrid üreticileri tarafından üretilen altyapı ürünleri tercih edilmeye başlandı. Özellikle yol yapım ve altyapı konstrüksiyon süreçlerinde zeminin zayıf olduğu alanlar geogrid kullanım alanları olarak belirtilebilir. Bunlar, geniş kapsamlı inşaat faaliyetlerinden, yol yapımından bilinen diğer katmanları iyileştirmeye,…

Read More

Geosentetik Sistemler Nelerdir?

Mükemmel operasyonel niteliklere sahip çok güçlü polimerlerden yapıldığı için, esas olarak altyapıların güçlendirilmesi için kullanılan geogrid ve geomembran gibi geosentetik sistemler, yükü algılayan ve yüzeyinin en geniş alanı boyunca dağılmış olan ayırma ve güçlendirme işlevlerini yerine getirebilir. Böyle bir olanak, sokak yüzeyinde meydana gelen, çatlakların, deliklerin çoğalmasını ve zamanla birikmesini azaltır. Bu bağlamda, geosentetik çeşitleri, otoyolun hizmet ömrünün her katmanın…

Read More

Geogrid Nedir? Geogrid Uygulaması Nasıl Yapılır?

Geogrid nedir? : Geogrid uygulaması sağlam olmayan zemin üzerinde trafik alanı inşaatında stabilizasyon ve güçlendirme, dik eğimlerin ve destek yapılarının güçlendirilmesi, baraj temellerinin güçlendirilmesi, kazıklı temellerin üzerine dolgu üretimi, çamur havuzlarının üst inşası için ve ayrıca güçlendirme amacı ile kullanılır. Tek eksenli (R – geogrid) ve çift eksenli (Q – geogrid) yönlendirilmiş çekme kuvveti absorpsiyonunun yanı sıra farklı çekim mukavemetleri…

Read More

Geonet Kumaş Neden Kullanılır?

Geonet kumaş, bina veya yol gibi projelerin bir parçası olarak pek çok farklı bileşenler ile üretilen polimerik ürünlerdir. Bu ürünler veya malzemeler genellikle çeşitli amaçlar için doğal maddeler ile birlikte kullanılabilir. Geosentetiklerin birçok olası kullanımı, hemen hemen hepsinin inşaat mühendisliğindeki sorunları çözme üzerine odaklıdır. İnşaat mühendisliği, yollar, kanallar, binalar ve köprüler gibi insan yapımı çevresel özelliklerin yapımı ve bakımı ile…

Read More

Çeşitli Yapılarda Geomembran Kullanımı ve Geomembran Üreticileri

Geotekstiller, son on beş yılda giderek daha popüler hale gelen bir tür geosentetik malzemedir. Malzeme, 80’den fazla uygulamadaki başarısını büyük ölçüde biyolojik bozulmaya karşı direncine borçludur. Geotekstiller gerçekten de tekstildir, ancak kelimenin geleneksel anlamında değildir. Pamuk, yün veya ipek gibi doğal malzemeler değildirler. Su akışına karşı değişen derecelerde gözeneklidirler. Kimyasallara karşı direnci yüksektir, bu nedenle birçok kişi geomembran fiyatları hakkında olumsuz…

Read More

Geotekstil Keçe Özellikleri ve Üreticileri

Geotekstil keçe farklı gramajlarda üretilebildiği gibi dokumalı ya da dokumasız formlarda da üretilmektedir. 100 m2 veya 200 m2 alanı kaplayacak uzunlukta 150 gr, 250 gr, 300 gr, 400 gr’lık rulolar halinde piyasaya sürülmektedir. “Dokunmamış geotekstil” terimi, liflerin birbirine dolanmasıyla birbirine bağlanan bir ağ yapısına sahip olan bir tabaka veya kumaşa karşılık gelir. Dokunmamış jeotekstiller, uzaktan neredeyse keçe gibi görünen çok…

Read More

Geosentetik Kil Kaplama Maliyeleri ve Geosentetik Kil Avantajları 

Teknoloji her geçen gün gelişmeye ve buna bağlı olarak birçok yeni ürün ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu sayede hızlı sonuç alınabilen ve son derece kullanışlı olan ürünler hayatımıza giriyor. Buna bağlı olarak ise insan hayatı ciddi oranda kolaylaşıyor. Kullanılan ürünlerden üst düzey verim alınmasıyla ileride doğabilecek olan maddi zararların önüne büyük ölçüde geçilebilir. Her ne sektörde olursa olsun kullanılan malzeme…

Read More

Geopipe Kullanım Alanları, Önemi ve Özellikleri 

Ülkemizde ve birçok ülkede alt yapı işlerinde geopipe ve drenaj sistemi kullanılır. Özellikle su, gaz, petrol ve çeşitli diğer likit maddelerin taşınmasında uygulanırlar. Ayrıca yeraltında taşınması gereken boru hatlarından oluşurlar. Bu amaçla kullanılan malzemeler çelik, font, beton ve kil şeklindedir. Genellikle alt yapı çalışmalarında kullanılan bu boru malzemeleri rijit şeklindedir. İçeriğinde yer alan polimerik malzemelerden oluşur. Bu malzemeden imal edilen…

Read More

Geodrenaj Sistemi Hangi Koşullarda Kullanılmalıdır?

Drenaj sistemi genellikle belli bir drenaj havzasında derelerde oluşturulur. Ayrıca bu sistem, nehir ve göller de oluşabiliyor. Drenaj sistemi içerisinde  sert veya yumuşak kayalar olabilir. Bu kayaların varlığı, arazi eğimi ve topografyası için  önemlidir. Jeomorfolog ve hidrologlar akarsuları özellikle drenaj havzasının bir parçasıdır. Özellikle bir drenaj havzasındaki yer altı ve yer üstü suların akışlarını topografya ölçme ve belirler. Drenaj havzaları…

Read More

Geonet (Drenaj) Kullanım Alanları ve Önemi 

Drenaj, suyun toplanması, kontrol edilmesi ve uzaklaştırılması sorunudur. Drenaj, yüzey drenajı ve yeraltı drenajı olarak ikiye ayrılır. Yüzey drenajının temel amacı, suların bina ve alanlara zarar vermesini veya taşkınları önlemek, taşkınları önlemek, bitki örtüsü, yapı malzemeleri ve drenaj sistemleri oluşumunu engellemek, doğal ve yapısal çevreye zarar verebilecek su birikimini en aza indirmektir. Toprak kaynağında, bitki örtüsünde ve uygun tesviyede tutulmalıdır.…

Read More