Geonet

Geonetler grid malzemelere benzemektedir ve geogridlerin altına uygulanabilmektedirler. Buradaki kullanımı, alanı ayırma amaçlı olmamakla birlikte, bu özelliği de sağlamaktadır. Geogridlerin donatı olarak kullanıldığı durumlarda, geonetler düzlemsel drenajı sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Geonetler bu durumda, donatı amacıyla kullanılmamalarına karşın bu onların zayıf ve sağlam olmayan malzemeler oldukları anlamını taşımamaktadır.

First Impressions Matter

First Impressions Matter

Trust The Grounds Guys professionals to take care of your
commercial or residential grounds

First Impressions Matter

First Impressions Matter

Trust The Grounds Guys professionals to take care of your
commercial or residential grounds

First Impressions Matter

First Impressions Matter

Trust The Grounds Guys professionals to take care of your
commercial or residential grounds

Belirli bir dayanıma sahip olmalarına karşın genellikle drenaj amacıyla kullanılmaktadırlar. Dikkat edilmesi gereken geonetlerin, geotekstil, geomembran ya da başka bir malzemenin alt veya üst yüzünde kullanılarak, zeminin boşluklara girip, malzemenin drenaj özelligini kaybetmesini önlemekte olduklarıdır. Bu sebepten kompozit malzemelerin hazırlanmasında kullanılmaktadırlar.

Kullanım alanları;

• İstinat duvarlarının arkasında su drenajı amacıyla,

• Kaya Ģevlerinden sızan suyun drenajı amacıyla,

• Zemin Ģevlerinden sızan suyun drenajı amacıyla,

• Spor sahalarının altında su drenajı amacıyla,

• Dona duyarlı zeminlerde su drenajı amacıyla,

• Bina temellerinin altında su drenajı amacıyla,

• Otoyolların altında kirli su drenajı amacıyla,

• Toprak dolguların altında alt drenaj sistemlerinde,

• Sürşarj dolguların altında drenaj örtülerinde.