Geonet Kumaş Neden Kullanılır?

geonet kumaş fiyatları

Geonet kumaş, bina veya yol gibi projelerin bir parçası olarak pek çok farklı bileşenler ile üretilen polimerik ürünlerdir. Bu ürünler veya malzemeler genellikle çeşitli amaçlar için doğal maddeler ile birlikte kullanılabilir. Geosentetiklerin birçok olası kullanımı, hemen hemen hepsinin inşaat mühendisliğindeki sorunları çözme üzerine odaklıdır. İnşaat mühendisliği, yollar, kanallar, binalar ve köprüler gibi insan yapımı çevresel özelliklerin yapımı ve bakımı ile ilgilenen bir mühendislik alanıdır.

Çeşitli inşaat mühendisliği problemlerini çözmek için kullanılan birçok farklı malzeme türü, geniş geosentetik kategorisine girer. Geogridler, ağ gibi düzenlenmiş ve büyük boşluklara sahip olan geosentetik bir polimerik malzemedir. Stabilitelerini ve esnekliklerini artırmak için genellikle toprakta ve diğer doğal malzemelerde kullanılırlar. Diğer geosentetik türleri, geocellleri, geotekstilleri, geokompozitleri ve geomembranları içerir.

Bu geosentetik kategorileri, genellikle birkaç geniş fonksiyonel kollara ayrılabilen çeşitli spesifik görevleri yerine getirebilir. Bazı geosentetikler, farklı malzemeleri kaplamak için, farklı toprak türlerini ayırmak için kullanılır, böylece her ikisi de tamamen bozulmadan kalabilir. Diğerleri, yeterli sıvı drenajına imkan sağlamak için filtrasyon amacı ile kullanılır, ancak zararlı maddelerin sıvıyla birlikte boşalmasını önler. Yine de diğerleri, bir malzemenin veya kumaşın genel stabilitesini ve yük taşıma kapasitesini arttırmaya yönelik oldukları anlamına gelen takviye amaçları için de kullanılabilir. Geosentetikler için diğer olası fonksiyonel kategori ise erozyon kontrolüdür.

Çok Fonksiyonlu Yapıları ile Geniş Kullanım Alanları

Geosentetikler, inşaat mühendisliği problemlerini tamamen doğal çözümlerle mümkün olandan çok daha etkili bir şekilde çözmek için birçok durumda kullanılabilir. Ek olarak, geosentetiklerin yerleştirilmesi ve bakımı birçok doğal çözüme göre daha kolay olarak görülür. Bununla birlikte, doğru bir montaj gerçekleştirilemezse, geosentetikler normalin aksine genellikle daha düşük bir performans gösterir. Bu nedenle, uygun bir şekilde monte edilmeleri ve kullanılmaları gerekir. Ek olarak, bu tür polimerik maddeler, uygun şekilde depolanmadıkları veya kullanılmadıkları takdirde yapı bozulmaları gösterebilir veya zaman içerisinde zarar görebilir.

geonet-kumaş

Filtre olarak, geotekstiller toprak bileşenlerini veya diğer partikülleri sıkıca tutarken, sıvıların akışına da doğal bir biçimde izin verir. Drenaj, yağış, yeraltı suyu ve diğer sıvı veya gazların doğru bir biçimde kanalize edilmesine olanak sağlayan bir sistemdir. Ayırıcı bir tabaka olarak geotekstiller, komşu toprak türlerinin veya dolgu malzemelerinin karışmasını engeller ve farklı katmanlardaki malzemelerin doğru bir biçimde kanalize olmasına olanak tanır. Sentetik polimerlerden yapılmış dokunmamış kumaşlar, dokuma kumaşlar ve kompozitler kullanılır. Plastik ile kaplanmış bileşenleri ve ayrıca diğer yapısal parçaları muhtemel mekanik hasarlardan korunmalıdır. Güçlendirme, zemin katmanlarının mekanik özelliklerini iyileştirmek için çekim kuvvetlerini absorbe etmek adına zemin katmanlarının altına veya arasına geosentetiklerin yerleştirilmesi anlamına gelir. Conta, yapıların hizmet ömrü açısından çevre ve yeraltı suyu korunması amacı ile büyük bir önem taşımaktadır. Geoteknik ve hidrolik mühendisliğindeki paketleme terimi, yapı malzemelerinin hortumlar, çuvallar ve kaplar şeklinde kaplandığı geosentetik uygulamaları anlamına gelir. Özellikle bitki örtüsünün büyümesi sırasında karışık kumaş yapıları ile erozyon kanalları oldukça başarılı bir şekilde önlenebilir.

Çeşitli Geonet Kumaş Çeşitleri

Modern geosentetikler artık hemen hemen tüm inşaat alanlarında başarıyla kullanılmaktadır. Geonet kumaş uygulaması; yol inşaatı, inşaat mühendisliği, bahçecilik ve çevre düzenlemesi ile bina inşaatı gibi alanları içerir. Geosentetikler, hidrolik mühendisliği veya çöp sahası inşaatı gibi özellikle hassas uygulama alanlarında da vazgeçilmez hale gelmiştir. Geosentetiklerin modern, endüstriyel üretimi, sürekli olarak yüksek kalite standartlarına ve dolayısıyla teknolojik olarak güvenli, düzenli ve ekonomik inşaat yöntemlerine bağlı kalınmasına olanak tanır.

Geosentetik alanı, hafriyat ve inşaat mühendisliğinde geoteknik uygulamalar için levha veya şerit olarak kullanılan ve tamamen polimer malzemelerden yapılmış ürünleri içerir. Uygulama alanına bağlı olarak, geosentetikler ayırma, filtreleme, koruma, güçlendirme, boşaltma, erozyon koruması, paketleme ve mühürleme işlevleri için kullanılır. Geosentetikler genel olarak iki kategoriye ayrılabilir: su geçirgen ve su geçirmez ürünler. Su geçirgen geosentetikler, tüm geotekstilleri ve geotekstil ile ilgili diğer türev ürünleri içerir. Bu grubun en bilinen temsilcileri dokunmamış geosentetik kumaşlardır. Dokunmamış kumaşlar, çoğunlukla mekanik iğneleme ve/veya termal füzyonla üretilen liflerden veya filamentlerden yapılan geotekstillerdir. Dokunmuş olanlar ise klasik dokuma işlemi ile üretilmektedir.

Geotekstil grubuna ait olmayan tüm su geçiren geosentetikler arasında en iyi bilinen türev ise geogridlerdir. Geogridler, ağ boyutlarının gerçek malzemeden daha büyük bir alanı kaplaması ile karakterize edilir. Çoğunlukla ekstrüzyon, kaynak veya dokuma ile üretilirler. Geosentetik ürünler endüstriyel olarak bir araya getirilirse, geokompozitler meydana gelmektedir. En çok tanınan çeşitleri arasında drenaj ızgaraları, drenaj paspasları ve drenaj levhaları bulunur. Bunlar, ayırıcı ve filtre tabakası olarak bir veya iki geotekstil ile üç boyutlu bir drenaj çekirdeğinin bağlanması ile oluşturulmaktadır. Geçirgen özelliği barındırmayan ve sel tehlikesi altındaki bölgelerde sıklıkla kullanılan geosentetik grubu ise, geosentetik kil yalıtım levhaları, plastik yalıtım levhaları ve bu ürünlerin kombinasyonları gibi düşük su geçirgenliği ve geçirimsiz yalıtım levhalarını içerir.

Güvenliği Sağlamanın En Ekonomik Yolu

Altyapı projeleri inşa edilirken sürekli olarak yeni gereksinimler dikkate alınmalıdır. Artan trafik hacmiyle baş edebilmek için otoyolların daha stabil hale gelmesi gerekmektedir. Ray sistemleri, trenlerin daha yüksek hız aşınımlarına karşı dirençli olmalı ve çetin hava olayları sırasında mevcut yapısını istikrar ile korumaya devam etmelidir. İnşaat endüstrisinde, geosentetiklerin kullanımı, çok sayıda küresel, geoteknik ve ekolojik problemin çözümü için başarılı bir temel oluşturmuştur. Geobera geosentetiklerimiz, bu anlamda nakliye projelerinizi başarılı, sürdürülebilir ve ekonomik bir şekilde uygulamanıza yardımcı olur ve 40 yılı aşkın bir süredir dünyanın pek çok noktasında büyük inşaat mühendisliği projelerinde kullanılan ürünleri en kaliteli şekilde üretmeye devam ediyoruz.

Geobera'nın yenilikçi geosentetikleri genellikle otoyolların, anayolların, araba yollarının ve diğer kirletici alanların yapımında kullanılmaktadır. Örneğin, alt yapıda bir filtre ve ayırıcı katman olarak, setlerde erozyon koruması olarak, bir destek yapısı olarak veya otoyollarda drenaj olarak da kullanılırlar. Ek olarak, aynı zamanda, kapatılmamış araba yollarının ve trafik alanlarının oluşturulmasına da katkıda bulunurlar ve genellikle temel parkur takviyesi için ideal seçeneklerdir. Geobera geotekstilleri, uzun süreli dayanıklılıkları sayesinde öncelikle yol yapımında kullanılmaktadır. Yol yapım yapağı, su geçirgenliğini sağlar ve en küçük toprak bileşenlerini filtreler, ayrıca farklı toprak türlerini birbirinden ayırır ve böylece alt yapıdaki stabiliteyi artırır.

Tanınmış Bir Firma Olarak Sunduklarımız: Geobera

Kurulumu hızlı Geobera geokompozitleri, geotekstillerin ve geogridlerin lamine edilmesiyle yapılır. Sonuç olarak, otoyollardaki yeraltı suyu akışları kolayca kanalize edilebilir. Geobera geocelleri, setlerin ve eğimlerin yol kenarlarına güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlar. Oldukça kararlı ve su geçirgen geotekstilden yapılmış hücre sistemi, su erozyonuna karşı optimum koruma sağlar ve farklı hücre boyutlarında mevcuttur. Geocellerimiz, üç boyutlu, geçirgen hücrelerden oluşan kompozit bir sistemdir. Bir dolgu malzemesi ile doldurulmuş ve sıkıştırılmış zeminin yük taşıma kapasitesini arttırır ve zemin deformasyon riskini azaltır. Su ve besinlerin engellenmeden geçmesine izin verir ve sağlıklı bir toprak ortamının korunmasına yardımcı olurlar. Geocellerimiz, düşük yük taşıma kapasitesi ile alt katmandaki toprağa kalıcı olarak güçlendirme sağlamak için kullanılabilir. Bu konstrüksiyon ile düz fakat yüksek dirençli alt yapılar oluşturmak mümkündür. Bu, geocellerimizi geleneksel yöntemlere kıyasla ekonomik ve yaygın olarak tercih edilen bir alternatif haline getirir.

geonet-kumaş-uygulaması

Demiryolu üst yapılarında geleneksel bir çözüm olarak, ince parçacıkların yukarı doğru hareketini önlemek için dereceli bir kum tabakası kullanılır. Özel Geobera geosentetiklerimiz bu anlamda alternatif bir çözümdür. Geotekstil, katmanların optimum ayrılmasını sağlar ve ayrıca bir filtre görevi görür. Monte hızındaki sağladığı avantajın inşaat süresi üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Geokompozitler ayrıca zayıf toprak üzerinde çakıl yapısını sertleştirerek ray dayanıklılığını ve performansını artırır. Yepyeni geotekstilimiz demiryolu üst yapısında farklı zemin katmanlarını birbirinden ayırmak için filtre ve ayırıcı katman olarak kullanılmaktadır. Contaları mekanik hasarlardan korur veya mevcut ağda doğrudan çakılın altında oluşumu iyileştirmek için ray yapımında kullanılır. Malzeme kalitesi, dinamik yükler altında bile yüksek seviyede başarı göstermektedir.

Geobera drenaj paspasları, dolgu alanındaki suyun hedeflenen kanalize seviyesini elde etmek ve drenajını sağlamak için kullanılır. Su geçirgenliği sayesinde geotekstil drenaj için idealdir. Tünel inşaatı gibi yerin derin katmanlarındaki inşaat çalışmaları sırasında, tünel sızdırmazlığı ve kaya yüzeyi ile tünel tüpü arasındaki yeraltı suyu sızmasının önlenmesi gibi konular çok önemli bir rol oynamaktadır. Geosentetiklerimizle size mümkün olan en iyi desteği veren yenilikçi çözümler sunuyoruz. Geotekstiller ve geohücreler mükemmel özelliklere sahiptir ve ayrıca binanın çevresel etkisini en aza indirmeye yardımcı olur. Koruyucu katmanı, uzun süreli işlevsellik sağlamak için yüksek mekanik dayanıklılığa sahiptir. Drenaj matlarımız, suyu hedeflenen şekilde toplamak, tahliye etmek, basıncı azaltmak ve tünel yapılarını korumak için kullanılır. Drenaj matları yüksek drenaj kapasitesine sahiptir ve ayrıca geleneksel yöntemlere göre daha hesaplı bir seçenektir.

İnşaat Sürecinde Hayati Bir Güvenlik Kuralı: Drenaj Sistemi

Sürdürülebilir drenaj özellikle köprü yapımında önemlidir. Yüzeydeki su artışının önüne geçilmeli ve bunun yerine yağmur suyu gibi sıvılar ana drenaj sistemine yönlendirilmelidir. Geotekstillerimiz, suyun bir hücreden diğerine akabilme özelliğine sahiptir ve bu nedenle genellikle köprü yapımında kullanılır. Ayrıca özel geoceller sabit bir destek yapısı sağlayarak yük dağılımını destekler. Ayrıca drenaj matlarımız köprü yapımında köprü ayaklarında da kullanılır ve suyun optimum şekilde toplanmasını ve drenajını sağlar. Ayrıca bu ürünler, taban katmanlarının stabilitesini sağlar ve erozyona karşı koruma sağlar. Esnek petek sistemi su geçirgendir ve herhangi bir yüzeye uyarlanabilir ve kolaylıkla monte edilebilir. Geotekstiller ve geoceller, yeşil alanların ve geliştirme alanlarının uyumlu bir şekilde yan yana gelmesini sağlar. Örneğin, geoceller doğrudan toprağa uygulanıp kaba dolgu malzemesi ile doldurulur. Bu, yeterli besin, su ve havanın hala ağaç köklerine ulaştığı ve yükün hücre sistemi boyunca yatay olarak dağıtılmasını sağlar. Bu sayede geleneksel ürün ve teknolojilerle karşılaştırıldığında, maliyetler önemli ölçüde azalır ve çevresel hasar etkisi en aza indirilir. Geobera geocellerinin yapısı nedeniyle yükler, taban hattında yatay olarak dağıtılır, böylece alt katmanda yer alan toprak korunur. Sonuç olarak, ek altyapı ve kazı çalışmaları gerekmeksizin güvenli bir zemine sahip olan bisiklet yolları oluşturulabilir.

Geosentetikler, her şeyden önce yük taşıma kapasitesini sağlamak ve mevcut zeminlerin korunmasını sağlamak için kullanılır. Geobera'nın geotekstilleri ve geocelleri, mükemmel bir biçimde toprak stabilizasyonu sağlar ve ayrıca ağır yük transferleri için de etkili çözümler sunar. İnşaat aşamasında, geoceller, taşıyıcı ve destekleyici inşaat yollarının oluşturulmasını sağlar. Özel olarak üretilen geocellerimiz, geleneksel yöntemlere göre daha yüksek yük taşıma kapasitesi ile daha düşük kurulum maliyeti sağlar. Firmamız bünyesinde en bütçeye uygun geonet kumaş fiyatları ile bu güvenlik ekipmanlarına dair pek çok çeşit bulunmaktadır ve her geçen gün yeni projelerimizin sonunda başarılı sonuçlara ulaşmak için en yenilikçi ürünleri tercih etmekteyiz. Bu nedenle ABD, Mısır, Suudi Arabistan, İngiltere, Fransa, İspanya, Afganistan, Rusya ve daha pek çok ülke ile çok sayıda ihracaat bağlantısına sahibiz ve her geçen gün bu bağlantılara yenilerini ekliyoruz. Güvenli bir inşaat süreci deneyimlemek adına hizmetlerimiz hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, bu alandaki uzmanlarımızdan biriyle görüşmek için her zaman randevu alabilirsiniz. Ayrıca diğer hizmetlerimizi daha yakından incelemek için bu bağlantıya tıklayabilir ve bir sonraki yazımızı inceleyebilirsiniz.