Su yapılarında Geomebran Kullanımı!

Batardolar

Batardolarda geomembran kullanımı, batardoların su geçirimsizlik açısından kalitesini son derece fazla yükseltmektedir. Ayrıca geomembranların yerine yerleştirilmesinin çok kısa sürede yapılabilmesi de önemli bir avantajdır. 1,5 mm kalınlığındaki CSPE tipi bir geomembranın,25-37 mm büyüklüğünde keskin kenarlı kırılmış bazalttan oluşan bir malzeme üzerine serilerek, 40 mm su basıncı altında delinmeden dayanabilir.

Batardolarda geomebran, genellikle yapım kolaylığı bakımından dolgu gövdesi içine yerleştirilmez, doğrudan memba tarafındaki yüzey basıncına karşı koyma ve su geçirimsizliği fonksiyonları birbirinden ayrılmış olur.

Baraj dolgusunun malzemesi ne olursa olsun, sızıntı suyu ve getirdiği sorunlar, memba yüzeyine yerleştirilen bir geomebran tabakası ile ortadan kaldırılmış olur. Atmosfer şartlarına dayanıklı olduğu için geomembranların üzerinin açık bırakılmasında bir sakınca yoktur.

Bu uygulamadaki, rüzgarın geomembranı kaldırması önlemek amacıyla, geomebran yer yer ankastre edilebilir. Bir diğer alternatifte geomembranın üzerinin toprak ya da taş dolgu ile kapatılmasıdır.

Kullanılan geomebran ve dolgu malzemesinin özelliklerine bağlı olarak, geomembranların altına ya da üstüne taşıyıcı olarak bir tabaka geotekstil konulması da gerekebilir. Geomebran üst ucu bir hendek içine ankre edilmelidir. Alt ucu da, ya beton bir kütleye ya da içi geçirimsiz kil doldurulan bir hendeğin içine ankre edilebilir.

Barajlarda Geomebran Kullanımı

Barajlarda kilden yapılmış geçirimsizlik perdelerinde olduğu gibi, geomembranların da baraj gövdesi içerisine yerleştirilmesi mümkün olmaktadır.

Burada iki geomebran tabakası arasına çakıldan bir drenaj tabakası yerleştirilmekte, böylece birinci geomebran tabakasında meydana gelebilecek bir sızıntı, drenaj tabakası içine yerleştirilmiş piyozometre boruları yardımı ile hemen tespit edilebilmektedir. Belirlenen bir sızıntı yine piyozometre boruları içinden bölgesel olarak çimento enjekte etmek sureti ile onarılabilmektedir.

Baraj gövdesindeki kil geçirimsizlik tabakası yerine geomebran kullanımı, sızıntı suyunun yol açtığı çeşitli problemlerin ortadan kalkmasını sağladığı gibi, su kaçağını da sıfıra indirerek, ekonomik değeri günümüzde giderek artan suyun, baraj gölünde tutulmasını sağlamaktadır.

Bu açıdan yatırımda sağladığı ekonomiden başka, işletme arasında da ekonomik açıdan faydalı olmaktadır.

Rezervuar Gölü Kaplamaları

Baraj gölü içinden de su kaçaklarını önlemek için, rezervuarlarının tamamının ya da bir kısmının geomebran ile kaplanması mümkündür.

Geomebran Kaplaması

Geomebran seçimi, ek yerlerin yapılması, malzemenin ve ek yerlerinin test edilmesi, geomembranların serileceği sathın hazırlanması işleri, bu konuda tecrübeli bir mühendis tarafından dikkatle yapılmalıdır.

Geomembranlarda dikkat edilmesi gereken ilk şey, teknik özelliklerine göre seçilmiş olan malzeme ile şantiyeye gelen malzemenin aynı olup olmadığının tahkikidir.

Geomembranların fonksiyonlarını başarılı bir biçimde yerine getirmeleri için hayati önem taşıyan hususlardan birisi de geomembranların ek yerleridir.

Fabrika şartlarında yüksek bir kalite kontrol sistemi altında üretilen geomebranlar arazide birbirine ısıtılarak kaynatılmalıdır. Yapılan bu kaynak sonucunda asla sızdırmazlığı testlerle, mühendisler tarafından özenle kontrol edilmelidir.