Geokompozitler

First Impressions Matter

First Impressions Matter

Trust The Grounds Guys professionals to take care of your
commercial or residential grounds

First Impressions Matter

First Impressions Matter

Trust The Grounds Guys professionals to take care of your
commercial or residential grounds


Günümüzde inşaat sektöründe, artan ihtiyaçların karşılanması için yaratıcı projeler üretilmekte ve bu projelerin uygulanabilmesi için yeni ürünler gerekmektedir. İnşaat sektöründeki bu gelişmeler, kullanılan geosentetiklerin de çeşitlenmesini ve değişik çözüm önerileri sunmasını gerekli hale getirmiştir. Geokompozitler de bu ihtiyaçların karşılanması için kullanılmaktadır. Farklı malzemelerin değişik özellikleri kullanılarak sorunlara en uygun çözüm yolları bulunmaya çalışılmaktadır. Geokompozitler genellikle geosentetik malzemelerin çesitli kombinasyonlarından oluşmaktadır. Yalnız bazı durumlarda sentetik olmayan malzemeler, geosentetiklerle kullanılarak uygun çözümler ve düşük maliyetler sağlanabilmektedir. Geokompozitler, birçok ürünün kombinasyondan oluşmaktadır.

Geokompozitlerin çok sayıda uygulama alanı bulunmaktadır; ama genelde geokompozitler aşağıda belirtilen dört fonksiyon göz önünde bulundurularak kullanılmaktadır. Bu fonksiyonlar,

1. Ayırma
2. Güçlendirme
3. Filtrasyon
4. Drenaj