Geodrenaj Sistemi Hangi Koşullarda Kullanılmalıdır?

drenaj sistemi

Drenaj sistemi genellikle belli bir drenaj havzasında derelerde oluşturulur. Ayrıca bu sistem, nehir ve göller de oluşabiliyor. Drenaj sistemi içerisinde  sert veya yumuşak kayalar olabilir. Bu kayaların varlığı, arazi eğimi ve topografyası için  önemlidir. Jeomorfolog ve hidrologlar akarsuları özellikle drenaj havzasının bir parçasıdır. Özellikle bir drenaj havzasındaki yer altı ve yer üstü suların akışlarını topografya ölçme ve belirler.

Drenaj havzaları birbirinden topografik engellerle ayrılma özelliğine sahiptir. Drenaj havzasını bütün akış kolları uygulamanın temelini temsil eder. Drenajların sayıları ve uzunlukları topografyaya istinaden havzayı genişletebilir  Aynı zamanda havzanın şeklini değiştirebilir.

Geodrenaj Sistemi Çeşitleri Nelerdir?   

Drenaj çeşitleri kanalların yapılarına göre birçok kategoriden oluşuyor. Drenaj çeşitlerini kullanımlarına göre arazinin topografyası ve jeolojisi belirliyor. Genellikle dendritik drenaj sistemleri, drenaj sisteminin en çok tercih edilen çeşitlerindendir. Bu sistemde ana nehir bir sürü yan kollarla beslenir. Sonrasında ana nehir ağaç görünümü alır.  Nehir kanallarının da var olduğu arazinin eğimini takip eder ve buna bağlı olarak gelişir. Dendritik drenaj sistemler genellikle V şeklindeki vadilerde oluşum sağlarlar. Bunun için arazideki kaya tiplerinin geçirgen olmaması ve  ve gözeneksiz olması gerekiyor. Drenaj sistemlerinde  paralel drenaj sistemi de genellikle dik yamaçlarda oluşum sağlar.

Dik yamaçlar nedeniyle akarsuyun yan kolları az şekilde olur. Aynı zamanda  bu kollar aynı yöne hızlı ve düz bir şekilde akarlar. Yüzey üzerinde belirli bir eğim olduğunda paralel drenaj sistemleri oluşum sağlarlar. Yan yana  olan paralel drenaj sistemlerde önü  dayanıklı kayaç gruplarını keser ve böylece diğer paralel sisteme bağlanır. Köşeli drenaj sistemi de bir diğer drenaj türüdür. Bu drenaj sisteminin geometri şekli tel kafeslere benziyor. Bu sistemde özellikle nehir V şeklinde bir vadiden akar. Ayrıca dik yamaçlardan gelen yan kollar nehri besleyerek ilerler.

Geodrenaj Sistemi  Yapı ve Tekstil Alanları 

drenaj levhası fiyatı

Yapı işlerinde geodrenaj kabarcıklı yapıya sahip özelliktedir. Üretim olarak yüksek yoğunluklu polietilenden üretilen yapıya sahiptir. Bu drenajın basma dayanımı yüksektir.  Bitki kökü ve kimyasallara karşı dayanıklı bir yapıdadır. Drenaj ve toprak altı yalıtım koruma levhası şeklindedir. Geodrenaj kullanım alanı olarak perde yüzeylerde uygulanan bir sistemdir.

Özellikle su izolasyon ve ısı izolasyon katmanlarının dolgu esnasında korunmasını sağlayan sistemlerden oluşur. Topraktan girilebilecek kapiler yapıda bulunabilir. Özellikle neme karşı betonun  altında nem bariyeri olarak kullanım sağlanır.

Geodrenaj Sistemi Özellikleri    

Bu sistem sadece temel altında grobetona alternatif olarak kullanılır. İşlem olarak temiz bir yüzey elde etmek için toprak üzerine serilir. Ayrıca bu sistem var olan yapının düşeyde ve yatayda neme ve basınçlı sulara karşı korunmasını sağlar. Aynı zamanda   yapıya yaklaşan suları hızlıca drene etme özelliğine sahiptir.

Derin temeller de olduğu gibi iki kabuklu uygulamalarda kullanılır. Buna istinaden sızdırma katmanı olarak kullanım sağlanır. Ayrıca tünel yapılarında topraktan gelen yoğun suyun drenaj kanallarına iletilmesini sağlama özelliğine sahiptir.

Geodrenaj Sistemi Kullanım Alanları

Geodrenaj sistemi zararlı suların tarım arazilerinden uzaklaştırılmasında da kullanılır.  Bu sistem ile inşaat zemininin taban suyunun tahliyesinde işlem sağlanır. Çim spor sahalarının alt yapısında özellikle önemli bir göreve sahiptir.

Çamurlu, balçıklı arazilerin ıslahı için uygun ortamlarda kullanılır. Karayolları banketlerinin drenajında bu sistem yer alır. Drenaj sistemi toprak altında ömrü uzun şekilde kullanım sağlar. Ayrıca bu sistemin nakliyesi ve döşemesi pratik bir özelliktedir. Bu sistem Fransa, İtalya gibi ülkelerde daha yoğun olarak kullanılır.

Geodrenaj Sistemi  Yalıtım Özellikleri 

Ağır kimyasallara dayanıklı şekilde üretilirler. Döşemede fire kaybı asla yaşanmaz ve tıkanma yapmaz. Drenaj sistemi özellikle konutların temellerinde kullanılır. Ayrıca yüzeysel ve yeraltı sularının yol açacağı zararlardan korunmak amacı kurulan sistemdir. Buna bağlı olarak  yapılan bu sistem su ve nem yalıtımı yapabilen bir uygulamadır. Özellikle temellerdeki nem  su yalıtımı sayesinde yeraltı yüzey ve sızıntı sularının binayı korumak amacıyla gerçekleştirdiği koruma sistemidir.

Konutların temellerinde sonlanma işlemi özellikle su yalıtımı katmanı oluşturulmadan tamamlanmalıdır. Buna istinaden suya karşı koruma ancak perde duvarları ile oluşabilir. Bununla birlikte yapılacak yalıtım katmanı binayı  saracak drenaj hattıyla gerçekleşebilir.  Drenaj hattının asla bu noktada tıkanmaması gerekir. Temel su drenaj yalıtımlarında polimer bitüm membranlarla su yalıtımı yapılır. Bu işlem yapılırken iki kat membran uygulama yapılması gerekir. Ayrıca  bu membranların polyester keçe taşıyıcılı olması  gereklidir. Su yalıtımlarının toprakla temas ettiği bölümlerinde  zedelenme olabilir. Bu zedelenmeyi engellemek üzere bir koruyucu tabaka oluşturulması önemlidir.

Drenaj yapımı aslında zor ve kritik bir uygulamadır. İşlemin  temelinde su yalıtımı  ile  drenajlı yalıtım uygulaması yapılır. Drenaj, yalıtım kaçaklarında sızıntı sularını en aza indirir. Aynı zamanda uygulama sırasında da kuru bir yüzeyde çalışmasını sağlar. Uygulamalarda drenajın hiçbir zaman yalıtım yerine geçmez  drenaj işlemi  yardımıyla yalıtıma suyun ulaşma ihtimali vardır.  Su yalıtımı uygulamasında drenaj  suyun basıncını düşürme görevini sağlar. İç drenaj, dış drenaj yapma imkânı olmadığında bodrum katında yapılan drenaj şeklidir. Bu drenaj yapımı genellikle konutların merkezi yerinde bodrum döşemesinde kullanılır.

Geodrenaj Sistemi Nasıl Yapılır?

drenaj yapımı

Bu drenaj bir kuyu şeklinde yapılıyor. Kuyu harçsız moloz taş duvar olarak örülür. Sonrasında üzeri sac ve beton bir kapakla kapatılır. Drenaj yapımında kuyu üzerine su motoru yerleştirilir. Bu işlemde bir ucu suyun döküleceği yere bağlanır.

Drenajda su motoruyla da bağlantılı olan bir su borusunun diğer ucu  kuyuya indirilir. Boru, kuyu tabanından yukarıya bırakılır ve  ucuna da bir süzgeç takılması gerekir. Dış drenaj  konut çevresinde temel duvarın dışından ve temel tabanından  eğimli bir kanal açılarak yapılır. Kanal tabanına genellikle  beton ya da kil künkler  aralıklarla döşenir.

Geodrenaj Sistemi Aşamaları Nelerdir?

Drenaj yapımı aşamalarında konut çevresinde bulunan ağaç bitkiler sökülerek uygun başka bir yere dikilir. Yapımına kepçe veya el ile kazı işi yapılır. İşlemden önce ana logara uzaklığı ve  eğimi analiz edilir. İşlemde özellikle açılacak tranşenin derinliği 1,7 m olması gerekirken genişliği için serbest çalışması önemlidir. Drenaj yapımında kazı, temelin alt seviyesine kadar yapılır.  Bina duvarları temizlenir ve  yıkandıktan sonra kurumaya bırakılması gerekir. Oluşan fazla hafriyat döküm yerine gönderiliyor. Uygulamada temel ve duvarların kuruması sayesinde zeminde sıvı membran uygulaması yapılır. Drenaj yapımında cam elyaflı ve keçeli  bir malzeme ile ısıtma yardımı yapılır. Sonrasında ek yerleri 20 -30 cm olacak şekilde üst üste  membran uygulaması yapılması gerekir.

Drenflex drenaj  temelin üstüne ve temel kirişi altına yastıklama tekniği ile döşenir. Drenflex borusu üzerine geotekstil malzemesi serilir ve sonrasında mıcır dolgusu yapılır. Duvar su izolasyonu membranı  zarar görebilir. Bu durumu engellemek için subasman kotu ile drenfleks borusuna kadar drenaj levhası yerleştirilmelidir. Drenaj yapımında açılan tranşenin doldurulmasına başlanır. Bina etrafına  genellikle tretuvar betonu yapılır. Tretuvar betonu üstüne işlemde oluklu karo taşı döşenmelidir.

Drenaj Levha Fiyatları

Drenaj levhası fiyatı kullanım alanına göre değişir. Geotekstillerde drenaj levhası, iğneleme yöntemiyle çalışan uygulamadır. Aynı zamanda birleştirilmiş örgüsüz ve ısıl işlemli yapısıyla   bir filtre malzemesidir.  Drenaj ile Fransız dren kanalı, teras bahçe drenajları, perfore boru kaplaması yapılabilir. Tünel ve istinat duvarı gibi dikey uygulamalarda gereken drenajı sağlar.

 

1 Comment

  • […] artması nedeniyle son yıllarda geogrid firmalarının sayısı artmıştır. Ancak kaliteli geodrenaj kurulumu yaptırmak istiyorsanız ve ileride herhangi bir sorunla karşılaşmak istemiyorsanız bu konuda […]

Comments are closed.