Geotekstil Nedir? Hangi Kaidelere Göre Hazırlanmalıdır!

Geotekstil Nedir Hangi Kaidelere Göre Hazırlanmalıdır

Geotekstil Nedir? Hangi Kaidelere Göre Hazırlanmaldır!

Teknoloji geliştikçe yeni çıkan ürünler kendini göstermeye başlamıştır. Özellikle yapı ve zemin konusunda birbirinden farklı ürünler çıkmaya başlamıştır. Bu ürünlerden bir tanesi de geotekstildir. Geotekstil bir kumaş çeşididir, toprakla beraber kullanıldığındaysa; takviye, filtre etme, ayırma, koruma ve tahliye etme özelliğine sahip, geçirgen bir kumaştır. Polipropilen ve polyesterden yapılan geotekstil, kumaş görüntüsünde bir keçeye benzemektedir. Geotekstil farklı biçimlerde görülmektedir bu biçim çeşitlerine bakarak öğrenmeye devam edelim. Dokuma biçiminde, görüntü olarak posta torbalarına benzemekte, iğne delinimi biçim, keçeye benzemekte ve son olarak da ısıyla yapıştırılmış biçim, ütülü keçeye benzeyecek şekilde üretilmektedir.

Geotekstiller darbelere karşı oldukça dirençli ürünlerdir. Yetişkin birisi düştüğünde bile rahatlıkla yumuşatabilme özelliğine sahiptir. Özellikle çevre mühendisleri ve zemin sistemleriyle uğraşanlar, geotekstil kullanmaktadır. Geotekstillerle çok fazla uygulama alanında kullanılırlar. Şehir içi, şehirler arası ve uluslararası yollar, hava alanları, demiryolları, istinat yapıları, bentler, rezervuarlar, barajlar, inşaatlar ve buna benzer çok fazla mühendislik uygulamaları geotekstille desteklenmektedir.

Geotekstiller Ne İçin Kullanılır?

Geotekstiller Ne İçin Kullanılır?

Geotekstiller genelde toprağı güçlendirmek amacıyla gerilim yüzeyine yerleştirilirler. Geotekstillerin kullanım alanlarının farklılığından bahsetmiştik. Oluşan fırtınalarda denizin dalgalanmasıyla dalga ve selden korunmak için kumul zırh içinde de kullanılabilmektedir. Kumul sisteminde kum dolu bir kap fırtınalarda oluşabilecek aşınmaları önlemektedir. Kıyı şeritte oluşabilecek erozyon hasarlarını azaltmaktadır. Geotekstil akarsu kanallarında akışı dengeleme amaçlı da kullanılırlar. Toprak mukavemetini güçlendiren dik yamaçlarda ekip yapılabilmesini sağlayan bir üründür. Ağaç köklerini ve bozulması istenmeyen yerleri, geotekstil ile koruyabilirsiniz.

Genel olarak çeşitli zemin alanlarında kullanılan sentetik bir malzemedir. Farklı şekil ve özelliklerde üretilebilen geotekstiller, genelde geleneksel yöntemlerle üretilerek, mühendislik uygulamalarında kullanılır. Kaplama yapılmayan yollarda partiküller temel tabakaya doğru sızarlar, bu partiküllerin zemine sızması nedeniyle temelin mukavemeti zayıflar, drenaj sisteminde bozulmalar olur ve bu durum yol yüzeyinde bozulmalara neden olmaktadır. Kaplama olmayan yollarda geotekstil kullanıldığında yapı performansı ve dayanıklılık artmaktadır.

Uygulama kolaylığının olması ve fiyat olarak ekonomik olması, ürünün çok fazla kullanılmasını sağlamaktadır. Trafik yükünün fazla olduğu ve yola gelen ağırlık nedeniyle geoteksitl uygulana yolların temel tabakası, daha sağlam olacaktır ve oluşan yükü eşit şekilde dağıtacak böylelikle yol yüzeyinin bozulmaması sağlanacaktır. Çok fazla yağış olduğunda zemin suyu yüzeye doğru yükselir temel ve tabakaların yüzeyinde drenaj sağlanabilmektedir. Zemin sistemlerinin düzgün olmamasından dolayı ülkeler her yıl çok fazla zarara uğramaktadır.

Geoteksitili zemin sisteminde kullanırsanız size maliyet avantajı sağlar ve tamamlanan yapıların bozulma riski ortadan kalkar. Zeminde zamanla çatlaklar oluşabilmekte ve yolun kalitesi düşebilmektedir. Hangi zeminde kullanacağınıza karar verdiyseniz ürünü satın alabilir veya işlemlere başlayabilirsiniz. Geotekstil satın alacaksanız alanında uzman işini doğru yapabilecek firmalarla görüşmelisiniz. Geotekstil kullanılan zeminler yol performansını arttırır ve suyu kaplamadan uzaklaştırır.