Geotekstil

Geotekstil Geotekstil “bir inşaat projesi, yapı veya sistemin parçası olarak zemin, kaya, toprak veya diğer geoteknik mühendisliği ile ilgili bir malzeme ile beraber kullanılan geçirimli tekstil ürünü” olarak tanımlamaktadır. Son yıllarda kullanımı giderek artmaktadır. Temel olarak iki tip geotekstil yapısı vardır. Bunlar, örgülü geotekstiller ve örgüsüz geotekstillerdir. Bunların dışında mekanik, ısıl ve kimyasal birlestirme gibi özel işlemler görmüş geotekstiller de…

Read More