Çatılarda Hangi Tür Geomembran Kullanımı Uygundur!

geomembran

Çatı, bir yapını genellikle kiremit kaplı bölümünün altında kalan kısmına verilen isimdir. Çatıların yalıtımı ve su geçirmezliği çok önemli bir unsurdur. Teknolojinin insanlara armağan ettiği bir yalıtım malzemesi olan geomembran çatı kaplaması içerdiği polyester kaplama katman sayesinde, sizlere -30 ile +85 c sıcaklıklarda bile kusursuz bir yalıtım sağlamaktadır. Çatılarınızın uzun yıllar, sorunsuz bir şekilde kullanmak için, çatılarınızda geomembran tercih edebilirsiniz.

Çatı Çeşitleri Nelerdir?

geomembran-cati

Teras Çatı: Teras çatılarda su yalıtım katmanının, ısı tutucunun altında bulunduğu sıcak çatı çeşidine denilir. Teras çatıda ısı tutucunun altında olan su yalıtım katmanı klasik düz çatılarda ısı tutucunun üstünde ter almaktadır. Teras çatının oluşturulabilmesi amacıyla kapalı, gözenekli ve suda ıslanmayan eksrüde polistren malzemesinin kullanılması gerekmektedir.

Soğuk Çatı: Eğimli ya da az eğimli bir çatıda örtü konstrüksiyonu ile taşıyıcı konstrüksiyon arasında havalandırmayı sağlamak amacıyla bir hava yastığının var olduğu iki katmanlı bir çatı çeşididir. Bu çatılarda alttan gelen su buharı, ısı tutucuyu geçerek hava yastığı ile dışarı atılmaktadır.

Sıcak Çatı:  Çatıyı meydana getiren bütün katmanların belirli bir sıra ile sıralandıkları bu tür çatılarda, taşıyıcı, koruyucu katmanlar arasında bir hava yastığı bulunmamaktadır. Bu tür çatılar tek bir kabuk halinde oluşmaktadır.

Tek Yüzeyli Çatı: Tek yüzeyi bir eğik düzlemden meydana gelen çatı şeklidir.

Beşik Örtü Çatı: İki eğik düzlemin bir mahyada ara kesit olarak kesiştikleri çatı şeklidir. Çatı, mahyaya dik tarafta iki kalkan duvarı ile sonuçlanır.

Kırma Çatı: Kare ya da dikdörtgen sistemli bir binada aynı eğimde dört eğik çatı yüzeyinden meydana gelen ve bu çatı yüzeylerinin her biri ile 45 c’lik açılarla kesiştiği, çepeçevre olukları aynı kota olan çatı şeklidir.

Mansard Çatı:  Kırma çatının aynısı fakat her çatı yüzeyi değişik eğimde iki ayrı yüzeyden meydana gelen ve bu sayede çatı arasını kullanmaya imkân veren bir çatı şeklidir.

Tonoz Çatı: Yatık, yarı silindir biçimli bir kemerin ötelenmesi ile elde edilen çatı şeklidir.

Kubbe Çatı: Dörtte bir dairenin düşey yarıçapı çevresinde 360 c döndürülmesi ile meydana gelen yarım küre biçimi çatı şeklidir.

Sed Çatı: Testere dişi şeklinde düzey ve eğik yüzeylerin yatay ara kesitler yaparak meydana getirdiği çatı şeklidir. Büyük alanların ışık sağlanarak örtülmesinde kullanılır.

Külah Çatı: Silindir kare ve çokgen prizma biçimindeki kule ve minarelerin çatı şeklidir.

Çatılarda Hava Yastığı Ne Demektir?

Genellikle soğuk çatılarda taşıyıcı konstrüksiyonu ile örtü konstrüksiyonu arasında teşhis edilen ve alttan gelen su buharının dışarı atılmasına olanak sağlayan  katmana hava yastığı katmanı denilir.

Çatılarda Bırakma Kirişi Nedir?

Soğuk bir çatıda üstüne mesnetten en çok 1,0 m mesafe dikme oturtulan ve eğilmeye çalışan kirişe denilir. Bırakma kirişi bir makasın unsuru değildir.

Hangi çatı türünü yaparsanız yapın mutlaka geomembran kullanın. Çatınızda geomembran kullanmak istiyorsanız bizimle irtibata geçebilirsiniz.