Geopipe Kullanım Alanları, Önemi ve Özellikleri 

drenaj boru uygulaması

Ülkemizde ve birçok ülkede alt yapı işlerinde geopipe ve drenaj sistemi kullanılır. Özellikle su, gaz, petrol ve çeşitli diğer likit maddelerin taşınmasında uygulanırlar. Ayrıca yeraltında taşınması gereken boru hatlarından oluşurlar. Bu amaçla kullanılan malzemeler çelik, font, beton ve kil şeklindedir. Genellikle alt yapı çalışmalarında kullanılan bu boru malzemeleri rijit şeklindedir. İçeriğinde yer alan polimerik malzemelerden oluşur. Bu malzemeden imal edilen borular ise esnek olarak üretilirler. Aynı zamanda plastik borular işlevlerine göre polimer malzemeden üretilen ürünlerdir.

Geopipe Hangi Yapılarda Uygulanır?

Geopipe içeriğinde yer alan drenaj özelliği ile dünya da İngiltere, Fransa, Rusya, Fas, Tunus, Cezayir gibi ülkeler de birçok alt yapı ve diğer alanda kullanılabilir. Daha çok endüstri, tarım, taşıma ve drenaj uygulamalarında oluşurlar. Drenaj görevi gören geopipe kullanım alanlarında bahsetmek gerekirse; genellikle ülkemizde ve dünya da karayolu, demiryolu ve hava alanlarında kenar dreni olarak işlem sağlarlar. Aynı zamanda yer altı kanalizasyon ve diğer yapı alanlarında tünellerde sızma dreni olarak kullanılan borulardır. Diğer kanal uygulamalarında istinat duvarlarının arkasında boşluk suyu dreni görevindedirler.

Geopipe Boru Uygulaması Avantajları Nelerdir?

Yer altı ve diğer yapılarda zemin ve kayalar da sızmaları önlemek için kuşaklama dreni sağlarlar. Kanalizasyon gibi yapılarda yeraltı suyunda oluşan sızmalar için kuşaklama dreni sağlarlar. Aynı zamanda farklı drenaj projelerinde boru olarak kullanılırlar. Büyük su borularında ve yapılarında yerçekimi ile akışkan taşıma hatlarında yer alırlar. Yapılar da basınç altındaki kuvvet aktarma hatlarında bu borular kullanılır. Atık su drenaj sistemlerinde su tahliyesi ve koruması adına kullanılırlar.  Aynı zamanda drenaj boru fiyatları her alan için kullanılan tekniğe ve alana göre değişir.

Geopipe Uygulaması Alt Yapı İşlemleri Nelerdir?

drenaj-boru-fiyatları

Kimyasalların taşındığı boru hatlarında kimyasallar ve normal suların karışmaması için borulama uygulamasında kullanılırlar. Yer altı ve diğer alt yapı çalışmalarında zemin ve atık malzeme dolgularında suyun uzaklaştırılması ve tahliyesinde kullanılırlar.

Aynı zamanda drenaj boruları istenmeyen suların araziden uzaklaştırılmasında etkin olarak kullanılırlar. Özellikle inşaatların temelinde suların tahliyesinde bu borular etkilidir. Aynı zamanda, arazi ıslah çalışmalarında geopipe boruları kullanılır. Ayrıca karayollarında ve yol banket çalışmalarında borular birçok işlev sağlamak için uygulanır.

Güney Afrika ve Geopipe Boru Çeşitleri ve Uygulandığı Yerler

Özellikle bu borular delikli ve deliksiz olarak farklı çeşitlerdedir. Aynı zamanda, yuvarlak veya alt tabanı düz at nalı şeklinde kullanılabilir. Bununla birlikte bu borular perforeli olarak işlem sağlar. Daha çok tünel tipi drenaj boru sistemleri karayolları, otoyollar, havalimanları ve inşaat drenajlarında işlem sağlarlar. Birçok alanda kullanılan bu boru sistemleri özellikle Güney Afrika drenaj boru sistemi olarak karayolları ve diğer yapı alanlarına özel üretilir.

Ülkemize ve dünya da  sağlıklı ve temeli sağlam altyapının oluşturulmasında ve korunmasında önemlidirler. Drenaj boruları genellikle iç ve dış olarak işlevlerine göre ayrılırlar. Özellikle dış drenaj borusu şu şekilde gerçekleşir; su tahliyesinin gerçekleşmediği zamanlarda toprak kazılarak drenaj boru uygulaması yapılır.

Geopipe Boru Uygulanan Ülkeler ve Özellikleri

Yapılar da oluşan istenmeyen yeraltı sularından, yağmur sularından ve şebeke sularından korunması için bu borular yapıya uygulanır. Aynı zamanda zemine drenaj boru yerleştirmeyi sağlamak için kazma işlemine başlanır.Kazı temelin alt seviyelerine ulaştıktan sonra yapının duvarları temizlenmelidir.

Drenaj borularını yerleştirmek için gerekli olan kanal  böylelikle açılır. Sonrasında temizleme ve hafriyat işlemleri bitiminde sıvı membran dökülür. Tüm bu işlemlerden sonra drenaj borusunun döşenmesine sağlanır. Özellikle bu boru uygulamasını İngiltere, Fransa, Rusya, Fas, Tunus, Cezayir gibi ülkeler tercih eder.

Geopipe Boru Kurulum Özellikleri Nelerdir?

Genellikle drenaj boruları projelendirmeye uygun olarak uygulanırlar. Bu borular içerisinde yer alan drenaj hortumu genellikle 100 cm’lik borular şeklindedir. Drenaj boruları uygulama olarak birbirleriyle bağlantılı olacak şekilde döşenme özelliğindedir. Aynı zamanda drenaj keçesi sentetik elyaftan imal edilen dayanıklı malzemelerdir. Özellikle esnek ve kolay uygulanabilirler. Buna istinaden drenaj borusunun dışına sarılarak korunmasını ve güçlenmesini sağlarlar.

Geopipe Boru Kurulumunda Önemli Olan Noktalar

Bu işlemleri devamında drenaj keçesiyle kaplanan boruların üstüne mıcır dolgusu uygulaması gerçekleştirilir. Ayrıca su izolasyonu membranının zarar görmemesi gereklidir. Bunu engellemek amacıyla drenaj borusunun olduğu kısma drenaj levhası döşenmelidir. Sonrasında tesisat  gibi alanlarda bir eksiklik varsa tespit edilmelidir. Eğer böyle bir durum varsa kazılan alanın tekrar doldurulması gerçekleşmelidir. Buna istinaden doldurma işlemi sonunda toprak üzerine tahmini 50 -80 cm kalınlığında tretuvar betonu dökülür. Bununla birlikte düz ve temiz zemin için karolarla döşeme zorunludur.

Geopipe Boru Kurulumunda Arazi Yapısı

Drenaj boruları ve geopipeler genellikle uygulanacak alana, yapının konumuna, zemin malzemesine göre değişirler. Ayrıca, topografik şartlara göre uygulamaları sağlanır. Alt yapı veya diğer inşa alanlarında düz arazi gibi suyun birikmesinin önlenmesinde etkilidirler.  Buna istinaden alt yapı da doğal yollarla oluşan ve istenmeyen suları tahliye ederler. Drenaj boruları genellikle iç drenaj ve dış drenaj olarak farklı işlevlere sahiptir. Özellikle farklı alan da uygulanan dış drenaj binanın çevresinde kazı yapılarak oluşturulan kanallara döşenir.

Geopipe Boru Kurulumu Kanal Uygulaması

güney-afrika-drenaj-boru-sistemi

Bununla birlikte kanalın boruya uygun zemin oluşturulmasıyla yapılan sistemlerdir.  İç drenajlar ise, dış genellikle bodrum katında gerçekleştirilmesi uygun olan drenaj türüdür. Bu boru işlemlerinde bodrumda uygun ölçülerde kuyunun kazılması ile başlanır. Sonrasında kuyunun içine otomatik çalışan su motorunun yerleştirilir. Boruların döşenmesinde bir ucu suyun döküleceği yere işlem sağlanır. Borunun diğer ucu motora bağlı bir boru sistemiyle iç drenaj işlemi sağlar. Bu iç ve dış borular ile istenmeyen sular engellenir.

Geopipe Boru Toprak İşlemleri ve Faydaları

Özellikle drenaj boruları yapı sektöründe, tarım sektöründe ve madencilikte uygulanan borulardır. Bu alanlar da istenmeyen suların tahliyesinde kullanılır. İnşaat alanında veya alt yapı çalışmalarında yapı sektöründe temelde sular binaya zarar verebilir. Aynı zamanda tarım sektöründe fazla su toprağın verimliliğini azaltmada etkilidir. Ülkemizde maden sektöründe ise ocaklara zarar verebilen istenmeyen sular vardır. Bu suların doğal ya da yapay yollarla uzaklaştırılmasını sağlayan boru sistemleridir. Drenaj boru işlemi yapılarda sel gibi su kaynaklı afetlerin önlenmesinde etkilidir.

Buna istinaden toprak kaymasının oluşmasını engeller.  Genellikle yapılarda veya zeminde istenmeyen suların önüne geçmek için inşaat drenaj boruları uygulanır. Bu uygulamalar yapının dayanıklılığa doğrudan etkili ve ömrünü uzatan borulardır. Drenaj boru sistemleri ayrıca yapılar da izolasyon görevi sağlar. Drenaj boru uygulamaları genellikle alt yapılarda kuyu şeklinde yapılır. Borular için kuyu harçsız moloz taş duvar olarak örülme işlemi görürler. Aynı zamanda kuyunun üzeri sac ve beton bir kapakla kapatılır.

Drenaj yapımı işleminde boru için açılan kuyu üzerine su motoru yerleştirilir.  Bu işlemde uygulanacak borunun bir ucu suyun döküleceği yere bağlanır. Sonrasında drenajda kuyu içinde yer alan su motoruyla bağlantılı olan bir su borusunun ucu kuyuya doğru indirilir.  Drenaj boru, kuyu tabanından yukarıya bırakılarak boru ucuna süzgeç takılması zorunludur. Drenaj boru çeşitleri kanalların yapılarına ve işlevlerine göre birçok farklı uygulama ve üründen oluşur. Genellikle geopipe drenaj borularının uygulamasında arazinin topografyası ve jeolojisi etkilidir. Ülkemizde ve dünyada dendritik drenaj sistemleri en çok tercih edilen uygulamalardır.