Geoboru

Su, gaz, petrol ve çeşitli diğer likit maddelerin yeraltında taşınması sırasında boru hatlarında kullanılan klasik malzemeler çelik, font, beton ve kildir. Bu boru malzemeleri davranışlarından dolayı rijit olarak sınıflandırılmaktadır. Polimerik malzemelerden imal edilen borular ise esnek olarak sınıflandırılırlar.

Plastik borular, polimer malzemeden üretilen ilk ürünlerdendir ve çok geniş bir kullanım alanına sahiptirler. Kullanım alanları; endüstri, tarım, taşıma ve drenaj uygulamalarıdır.

Kullanım alanları;

 • Karayolu, demiryolu ve hava alanlarında kenar dreni olarak,
 • Tünellerde sızma dreni olarak,
 • İstinat duvarlarının arkasında boşluk suyu dreni olarak,
 • Zemin ve kaya şevlerindeki sızmalar için kuşaklama dreni olarak,
 • Yeraltı suyunda oluĢan sızmalar için kuşaklama dreni olarak,
 • Drenaj projelerinde boru olarak kullanılarak
 • Yerçekimi ile akışkan taşıma hatlarında,
 • Basınç altındaki kuvvet aktarma hatlarında,
 • Atık su drenaj sistemlerinde,
 • Kimyasalların taşındığı boru hatlarında,
 • Zemin ve atık malzeme dolgularında, suyun uzaklaştırılması için.