Geofoam

Çok basit olarak geoteknik mühendisliği uygulamalarında kullanılan her türlü köpük malzemenin genel adıdır. Bir başka tanımla, kapalı ve içi gaz dolu muhtelif hücrelerin oluşumu ile sonuçlanan ve genleştirme yolu ile elde edilen bir malzemedir. Hücre duvarları katı ancak gazlara karsı geçirgendir.

First Impressions Matter

First Impressions Matter

Trust The Grounds Guys professionals to take care of your
commercial or residential grounds

First Impressions Matter

First Impressions Matter

Trust The Grounds Guys professionals to take care of your
commercial or residential grounds

Geofoam artık dünya genelinde geotekstil, geomembran v.b. gibi bir geosentetik ürün olarak kabul edilmektedir.

Pek çok geofoam malzemesi polimerik (plastik) veya camsı köpük esaslıdır. Polistiren köpük kapsamında iki çesit ürün mevcuttur:

  • EPS (Genleştirilmiş polistiren)
  • XPS (Sıkıştırılmış polistiren)

Kullanım Alanları;

Yumuşak ve zayıf zeminlerin üzerinde yapılan dolguların içinde, donma – çözünme etkisini çok etkili olduğu yerlerde yolların, hava alanı kaplamalarının ve demiryollarının altlarında v.b. alanlarda geofoam kullanılmaktadır.